Cassettes en freewheels.

Freewheels en cassette-systemen bestaan beide uit 2 delen: kroontjes en het vrijwiellichaam (ook 'body' genoemd). Bij een freewheel zitten de body en de kroontjes aan mekaar vast, en wordt het freewheel in zijn geheel op de naaf geschroefd. Bij het cassette-systeem zit de body vast op de naaf, en worden de kroontjes (de cassette) over de body geschoven en vastgezet met een sluitring.


Het cassette-systeem is het meest recente, en heeft twee belangrijke voordelen: daar de kroontjes sneller verslijten t.o.v. de 'body', hoeft alleen de cassette indien nodig vervangen te worden. Een freewheel moet altijd in zijn geheel vervangen worden. Ten tweede is een wiel met een cassette-naaf veel stabieler en sterker, omdat de kogellagers van de naafas verder uit mekaar liggen - de rechtse kogellagers bevinden zich immers IN de cassette-body - wat een vermindering van torsie tot gevolg heeft.


Betere fietsen zijn altijd uitgerust met een cassette-systeem.

Cassettes et pignons.

Pignons et systèmes à cassette sont toujours composés de deux parties: des couronnes et le corps de roue libre (également appelé le 'body'). Dans le cas d'un pignon, les couronnes sont fixés sur le corps de roue libre, et se vissent intégralement sur le moyeu. Chez le système à cassette, le 'body' fait partie du moyeu, et les couronnes (la cassette) se montent avec un anneau de serrage.


Le système à cassette est plus récent, et a deux principaux avantages: comme les couronnes s'usent plus rapidement par rapport au 'body', il suffit de remplacer la cassette si nécessaire. Un pignon doit toujours être remplacé dans son intégralité. Deuxièmement, une roue avec un moyeu à cassette est beaucoup plus stable et plus solide, parce que les roulements du côté droit du moyeu se trouvent DANS le 'body', ce qui augmente la distance entre les roulements, ce qui provoque une réduction du couple en résultera dans une baise de torsion sur l'axe du moyeu..

Les bicyclettes de qualité sont toujours équipés d'un système à cassette.


Capaciteit achterderailleur

Een veel gestelde vraag is deze of er zo maar cassettes met grotere tanden kunnen gemonteerd worden indien gewenst, wanneer men kleinere verzetten nodig heeft bijvoorbeeld om te gaan klimmen.

Het antwoord hierop is categoriek: het hangt af van welke achterderailleur op uw fiets gemonteerd staat, meer specifiek de lengte van de 'kooi'. De kooi is dit gedeelte dat de derailleurwieltjes bevat.

Hoeveel tandjes kan een specifieke derailleur maximaal aan?

  • Korte kooi (racefiets met klassiek dubbel trapstel): 28 tanden
  • Middellange kooi (racefiets met compact krankstel): 30 tanden
  • Lange kooi (racefiets met triple trapstel): 32 tanden

Moet U den een andere derailleur monteren wanneer U boven deze capaciteit wil gaan? Niet noodzakelijk. U kan ook gebruik maken van een patverlenger. Deze wordt gewoon op de bestaande derailleurpat gemonteerd, en tovert in een wip uw korte kooi om naar een middellange, en uw middellange naar een lange kooi.

Handig, want zo hoeft U de derailleur niet te vervangen, wat niet alleen meer kost, maar ook een hele ingreep zou zijn daar bij de montage van een nieuwe derailleur zowel de ketting als de kabel opnieuw gemonteerd moeten worden, en een nieuwe afstelling vereist is.


Useful links: