Opmerkelijk: gebeurtenissen om even bij stil te staan...