image

Balhoofdstellen en stuurpennen - Jeux de direction et potences.


Het balhoofdstel van een fiets is het lager waarin de voorvork beweegt. Er bestaan twee categorieën: het conventionele balhoofdstel met draad, en het Ahead balhoofdstel. Bepalend voor de keuze van soort balhoofdstel dat gemonteerd wordt, is het al dan niet aanwezig zijn van schroefdraad op de vorkbuis.

Le jeu de direction permets à la fourche de tourner dans le cadre. Il y à deux catégories de jeu de direction: la direction classique avec filet, et la direction Ahead. Le choix du jeu de direction est imposé par la présence ou non d'une fourche avec tige filetée.

 
 image

Conventioneel balhoofdstel Jeu de direction /Classique

 
 image

Ahead balhoofdstel
Jeu de direction ahead


De stuurpen is het fietsonderdeel dat de stuurbocht verbindt met het fietsframe. Er zijn weerom twee soorten: de klassieke en de Ahead stuurpen. Klassieke stuurpennen zie je momenteel no alleen op oudere fietsen, kinderfietsen en goedkope fietsen. Ze worden gemonteerd in de vorkbuis, en vastgezet met een expander. Klassieke stuurpen bestaan in verschillende hoeken, en ook met een regelbare hoek.

La potence relie le guidon au cadre. A nouveau - dépendant de la fourche employée - il y a deux sortes de potences: les potences classiques, et les potences Ahead. On trouve encore des potences classiques sur les vélos anciens, les bicyclettes pour enfants, et les vélos bon marché. Les potences classiques se montent dans la tige filetée de la fourche, et sont bloquées avec un expandeur. Elles existent avec différents angles, et aussi avec un angle réglable.

 image

Klassieke stuurpen met kleine hoek
Potence classique avec petit angle.

 
 image

Klassieke stuurpen met grote hoek
Potence classique avec grand angle.

 
 image

Klassieke stuurpen met regelbare hoek
Potence classique avec angle réglable.


Een ahead stuurpen wordt gemonteerd op een vork zonder draad. Ze is niet verstelbaar in hoogte - wat de klassieke stuurpen wel toelaat - maar bestaat ook in verschillende hoeken, zodat de stand van het stuur toch nog kan aangepast worden. Eveneens bestaan er regelbare Ahead stuurpennen.

Les potences Ahead se montent sur les fourches non-filetées. Les potences Ahead sont pas réglables en hauteur - ce qui fut possible avec les potences classiques - mais elles existent aussi avec des angles différents. Ce qui permet aussi de régler la position du guidon. Les potence Ahead existent aussi en version réglable, qui rendent possible de modifier l'angle.

 
 image

Ahead stuurpen met kleine hoek
Potence Ahead avec petit angle.

 image

Ahead stuurpen met grote hoek
Potence Ahead avec grand angle.

 
 image

Ahead stuurpen met regelbare hoek
Potence Ahead avec angle réglable.


Een Ahead stuurpen met grotere hoek biedt meer comfort. In deze gevallen waar de fietser graag het stuur nog wat hoger wil, kan hij gebruik maken van een vorkbuisverlenging. Dit compenseert het gebrek aan hoogte regeling zoals deze mogelijk waren met de klassieke stuurpen. Mensen die noch steeds met een klassieke stuurpen fietsen, kunnen hun fiets een beetje 'tunen' met een Ahead stuurpen, door gebruik te maken van een vorkbuis adapter.

Une potence Ahead avec un grand angle offre plus de confort au cycliste. Eventuellement, le guidon peut encore être monté plus haut en utilisant une rallonge de tube de fourche. Ainsi, on peut monter la potence, comme le permettait la potence classique. Les cyclistes qui voudraient monter une potence Ahead sur leur bicyclette équipée d'une potence classique, peuvent faire ainsi en utilisant un adaptateur Ahead.

 
 image
 

Ahead vorkbuis adapter
Adaptateur Ahead

 image

Vorkbuisverlenging
Rallonge de tube de fourche